Boedelscheiding is verdeling van de lijst met bezittingen en schulden. Bij een scheiding wordt ook de zogenaamde huwelijksgoederengemeenschap ontbonden. Dit betekent dat de goederen moeten worden verdeeld: een boedelscheiding.

Advertentie


De scheiding van de boedel start met het maken van een lijst. Belangrijk is het hebben van een overzicht met alle bezittingen en ook de schulden. Op deze boedelscheiding lijst dient u tevens de waarde van de gemeenschappelijke bezittingen én gemeenschappelijke schulden in te vullen.

boedelscheiding

Maak deze boedelscheiding lijst in zo vroeg mogelijk stadium. De waarde is natuurlijk wat subjectief. Komt u er met uw ex niet uit wat de waarde van de boedel is dan kunt u de waarde laten taxeren. Een boedelscheiding kan nog wel eens tot onenigheid leiden.

Advertentie


Handig de boedelscheiding regelen

Denk er bij de boedel scheiding om dat u het opnieuw aanschaffen van spullen aanmerkelijk duurder is dan deze toegescheiden te krijgen. Die gebruikte tafel staat op de boedellijst wellicht voor € 125,- terwijl als u een nieuwe tafel moet kopen daar € 475,- voor kwijt bent. De financiële situatie is na een scheiding meestal niet beter dan daarvoor. Houdt daar bij de boedelscheiding rekening mee. Een ander punt wat handig geregeld moet worden zijn de spullen van de kinderen. Houdt deze buiten de boedelscheiding. Zorg dat de kinderen hun eigen spullen mogen houden. Dat ze hun bed mogen meenemen naar de ouder door wie ze verzorgd worden en dat ze zelf mogen beslissen waar ze hun spullen neerzetten.

Hoe de lijst voor de boedelscheiding maken

Maak de lijst met de boedel en de verdeling zo snel mogelijk in de scheidingsprocedure. Loop elke kamer langs en noteer alle spullen die in huis staan. Zet ook het bedrag van de dagwaarde van de spullen op de lijst van de boedelscheiding. Maak de lijst in tweevoud. Vervolgens kan elke partner op de lijst aangeven wat die zou willen hebben.

De boedel onderdelen die maar één van de partners wil hebben heeft een waarde die de ander partner dan vergoed dient te krijgen. Tevens kan worden gekeken naar de spullen die beide partner willen toegescheiden krijgen en hoe deze dan verdeeld moeten worden. Bij onenigheid over de verdeling van de boedelscheiding kan de rechter worden gevraagd daar een besluit in te nemen.

Ook de financiële zaken horen op de lijst voor de boedelscheiding

Heeft één van de partners een eigen onderneming dan moet de waarde van de onderneming ook in de boedelscheiding worden meegenomen. Vaak zal er echter bij een onderneming sprake zijn van huwelijkse voorwaarden. Is dat niet zo dan is het van belang om over de jaarstukken van de onderneming te beschikken. Daarnaast zijn gegevens van alle andere waardevolle spullen van belang:

 • auto’s,
 • boot,
 • caravan,
 • aanspraken op nalatenschappen,
 • afkoopwaarden van lijfrentepolissen,
 • beleggingsgegevens,
 • afkoopwaarden van levensverzekeringen,
 • nummers van bankrekeningen,
 • saldi van bankrekeningen,
 • afkoopwaarde levensverzekering van hypotheek,
 • de hoogte ven de hypotheek en de hypotheekschuld,
 • creditkaart rekeningen.

Al deze gegevens zijn nodig voor de boedelscheiding om zo tot een goede verdeling van de schulden en bezittingen te komen.

De boedel lijst dient bij voorkeur zo snel mogelijk gemaakt te worden

Het verdelen van de boedel wil nog wel eens tot uitgebreide discussies en irritaties leiden. Probeer de lijst met de boedel zo snel mogelijk te maken. Zeker als het gaat om bankrekeningen dan zorgt duidelijkheid voor een aanzienlijke irritatiebron minder.

Waarde: 5.0. van 1.
Even wachten…
Advertentie