Advertentie

Jij en je partner willen gaan scheiden. Een beslissing waar veel emoties bij komen kijken. Verdriet, teleurstelling, woede, onzekerheid, opluchting, ze komen allemaal voorbij. En in deze emotionele tijd komt er bij een scheiding ook nog eens heel veel zaken op je af die je moet regelen.

Advertentie

Je moet nadenken over je toekomst. Je moet je financiën in kaart brengen. Je moet je scheiding regelen. Je moet er zijn voor je kinderen. Je moet over van alles afspraken maken met je partner.

Uit elkaar gaan met een scheiding

Er moet van alles uitgezocht worden en er moet over van alles beslissingen genomen. worden. De neiging is groot om je hoofd in het zand te steken, de boel de boel te laten. Het komt wel goed. Doe dat niet. De afspraken die je tijdens je scheiding maakt, bepalen voor een groot deel de rest van je leven. Probeer zo veel mogelijk informatie te verzamelen en laat je goed informeren. Een scheiding is voor een belangrijk deel ook een zakelijke overeenkomst. Een overeenkomt met gevolgen, vooral ook financieel. De afspraken die je maakt voor jezelf en je kinderen bepalen voor een belangrijk deel je toekomst. Zie de scheiding als een eerste stap in je nieuwe leven. Pak de zaken op en aan, hoe ellendig en emotioneel je jezelf ook voelt.

Advertentie

Een scheiding brengt veel emoties met zich mee en goed overleggen met (ex-) partner is dan niet bepaald eenvoudig. Er zijn zaken voorgevallen, er is oud zeer, er zijn veel negatieve gevoelens. Maar toch moet je je realiseren dat je (ex-) partner je nieuwe zakenpartner is. Je zult met hem of haar zaken moeten doen. Zaken die jouw leven na de scheiding gaan bepalen. Je zult je dus zakelijk moeten opstellen. Dat is niet eenvoudig, maar wel belangrijk. Probeer je emoties op de achtergrond te houden en probeer in onderling overleg eruit te komen, al dan niet met een mediator of scheidingsadvocaat. Over het algemeen levert een goed contact met je (ex-) partner tijdens en na de scheiding jou het meeste op, en je kind(eren) ook.

Er moet veel geregeld worden bij een scheiding

Er zullen een groot aantal afspraken gemaakt moeten worden met je (ex-) partner. Je zult in gesprek moeten en afspraken moeten er gemaakt worden over onder andere:

 • Wie blijft in het huis wonen?
 • Hoe wordt de scheiding geregeld?
 • Wat gebeurt er met de gezamenlijke schulden?
 • Wie krijgt wat van de inboedel?
 • Waar gaan de kinderen wonen?
 • Hoeveel partneralimentatie moet er betaald worden?
 • Hoe gaat de bezoekregeling eruit zien?
 • Wie mag de auto hebben?
 • Hoeveel kinderalimentatie wordt er betaald?
 • Wie neemt de hypotheek over?
 • Wordt het koophuis verkocht?
 • Wie mag de hond hebben?

Er zijn veel afspraken te maken. Afspraken waar je na de scheidingsprocedure mee te maken hebt. De gesprekken zullen niet eenvoudig zijn.

Er uit komen met je (ex-) partner

Een scheiding is niet eenvoudig.  Er komt heel wat kijken bij een scheidingsprocedure. Niet alleen vanwege alle emoties, maar er moet ook veel formeel afgehandeld worden. Je hebt een scheiding meestal nog nooit gedaan. Omdat bij een scheiding vaak negatieve gevoelens en emoties komen kijken, kunnen de gesprekken en de hele scheidingsprocedure moeizaam verlopen. Als het overleg met je (ex-) partner moeilijk gaat, kun je je laten helpen. Er zijn partijen, die uiteraard flink geld kosten, die je kunnen assisteren.

 • Je kunt een allebei een eigen ieder-voor-zich echtscheidingsadvocaat inhuren die gaat voor de winst van degene die hem betaald. Dit zal ongetwijfeld de duurste oplossing zijn. Zeker als jullie elkaar geen duimbreedte toegeven, zal dit procedures bij de rechtbank opleveren en veel uren die bij jou gedeclareerd gaan worden. De advocaten zullen allebei hun uiterste best doen, maar wel alleen voor hun eigen cliënt. Mocht je in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan liggen de kaarten anders. De advocaat kosten van je scheiding krijg je dan vergoed.
 • Je kunt gaan voor een collaborative divorce. Hierbij huurt ieder ook zijn eigen advocaat in, maar deze zullen proberen tot een zo goed mogelijke oplossing voor jullie beide te komen. De scheidingsadvocaat die je bijstand zorgt ervoor dat alles voor jou op een goede manier geregeld en afgehandeld wordt. Hierbij gaat het er niet om voor jou zoveel mogelijk ‘winst’ binnen te halen, maar ervoor te zorgen dat je scheiding goed en eerlijk tot stand komt.
 • Ook kunnen jullie samen een mediator inhuren om in gezamenlijk overleg, met begeleiding van de mediator, je echtscheiding te regelen. Het doel van mediation is om er gezamenlijk uit te komen, in overleg. Een mediator is een neutrale deskundige die door het gezamenlijk overleg te sturen en te bemiddelen ervoor te zorgen dat er afspraken gemaakt worden. Afspraken die bij een scheiding moeten worden gemaakt, over de kinderen, het huis, de verdeling van het spaargeld en de inboedel, de kinderalimentatie, de partneralimentatie en alle financiële aangelegenheden die bij een echtscheiding komen kijken.

Uiteindelijk is er wel een advocaat nodig die het verzoek tot ontbinding van je huwelijk bij de rechtbank moet indienen. Alleen advocaten mogen dit doen.

Wat komt er kijken bij een scheiding

Echtscheidingsconvenant

Om een echtscheiding definitief te maken dient een advocaat een verzoek tot ontbinding van je huwelijk bij de rechtbank in te dienen. Alleen advocaten mogen dit doen. Bij dit verzoekschrift tot ontbinding hoort een echtscheidingsconvenant. In dit echtscheidingsconvenant staan alle afspraken die jullie gemaakt hebben over jullie echtscheiding. Afspraken over het verdelen van de bezittingen, de alimentatie-afspraken, de woning, pensioenafspraken, hypotheek en andere financiële zaken.

Ouderschapsplan

Als jullie ook één of meer minderjarige kinderen hebben, dan is het verplicht om ook een ouderschapsplan aan het echtscheidingsconvenant toe te voegen. In het ouderschapsplan staan alle afspraken met betrekking tot jullie minderjarige kinderen. Waar ze komen te wonen, de bezoekregeling, afspraken over de opvoeding en verzorging, etc.

Voorlopige voorzieningen

Voordat de rechter zijn definitieve klap heeft gegeven op jullie ontbindingsverzoek zit je nog met een tussen situatie. Sta je op slechte voet met je aanstaande ex-partner of zijn er moeilijkheden, wat moet er dan gebeuren tot de scheiding is uitgesproken? Waar wonen de kinderen, wie mag in de echtelijke woning blijven wonen, hoe is de omgangsregeling met de kinderen, hoeveel alimentatie wordt er betaald, hoe moet de boedel verdeeld worden? Allemaal zaken die (nog) niet geregeld zijn. Voor deze tussen situatie is het mogelijk om een voorlopige voorziening te treffen. Een voorlopige beslissing van de rechter die tot de definitieve uitspraak van kracht blijft.

Acte van berusting

Als jullie echtscheiding wordt uitgesproken door de rechter en je bent het er niet mee eens, dan heb je nog drie maanden om beroep aan te tekenen. Pas na deze periode van drie maanden kan je echtscheiding bij de Burgerlijke Stand worden doorgevoerd. Zijn jullie het allebei met de uitspraak eens, dan kunnen jullie een akte van berusting tekenen. Als jullie je berusten in de uitspraak, dan kan de inschrijving bij de Burgerlijke stand direct doorgevoerd worden en zijn jullie gescheiden.

Je wilt scheiden en uit elkaar gaan, maar hoe moet je het huwelijk ontbinden?

Als je wilt scheiden dan kun je samen met je partner een scheiding aanvragen of je kunt dit ook zelf aanvragen. Een rechter zal beslissen over de ontbinding van je huwelijk. Als je gaat scheiden heb je wel een advocaat nodig. Er komt veel bij kijken als partners willen scheiden. Alles moet verdeeld worden en in korte tijd veel geregeld.

Wat je moet regelen als je uit elkaar gaat

Bij een scheiding moeten er veel zaken geregeld worden. Bij alle emoties die komen kijken bij het scheiden komt er ook nog een heleboel geregel kijken. Er komt heel wat op je af. Ondanks dat je er wellicht geen zin in hebt of het allemaal te veel voor je wordt is het zeer verstandig om je hoofd erbij te houden. Je moet verder en er moeten een aantal serieuze zaken geregeld worden. Zie je het niet zitten zorg dan dat iemand je helpt die er iets verder van af staat. Even de boel de boel laten is geen goed idee. Welke belangrijke zaken moet je regelen?

1. Aanvragen van je echtscheiding

Het eindresultaat van de echtscheiding zal een besluit van de rechter zijn waarmee jullie huwelijk ontbonden is. Dit moet geregeld worden. Een advocaat zal de rechter middels een verzoekschrift vragen jullie huwelijk te ontbinden. Het verzoekschrift bevat de afspraken die jullie hebben gemaakt over de belangrijkste zaken na de scheiding, zoals afspraken over de alimentatie, verdeling, de woning, e.d. Deze afspraken zijn vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Zijn er kinderen in het spel dan dient bij het verzoekschrift ook een ouderschapsplan te zitten.Om zo ver te komen kun je twee wegen bewandelen. Je kunt tot een verzoekschrift komen met de hulp van een mediator of met de hulp van een eigen advocaat. De mediator is er op gericht om in onderling overleg tot afspraken te komen. Een scheidingsadvocaat is er op gericht om voor jou zoveel mogelijk uit de scheiding te slepen.

2. Afspraken maken over de zorg van je kinderen

Zijn er kinderen in het spel dan verlangt de rechter een ouderschapsplan waarin de zorg voor de kinderen worden beschreven. Waar komen de kinderen te wonen, hoe ziet de bezoekregeling eruit, is er sprake van co-ouderschap, hoe hoog is de kinderalimentatie, hoe worden de kosten verdeeld. Je hebt als ouder een onderhoudsplicht tot je kind eenentwintig jaar is geworden. Alle afspraken over de kinderen dienen in het ouderschapsplan te worden vastgelegd en maakt een belangrijk deel uit van het verzoekschrift aan de rechtbank. De rechter kijkt daar nauwgezet naar als deze besluit om jullie huwelijk te ontbinden.

3. Het regelen van de gezamenlijk woning

Wat gebeurt er met de woning? Wie blijft er wonen? Wordt het huis verkocht? Bij een koopwoning gaat het vaak om serieuze bedragen. De maandlast moet elke maand worden betaald, of het huis nu is gehuurd of dat dit de hypotheek betreft. Zolang jullie er nog gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn, is deze maandelijkse betaling ook jouw zorg. Houd dit in de gaten. Het kan zijn dat jij of je ex in de woning blijft wonen. De één zal de ander moeten uitkopen. Denk er wel aan dat de hele maandlast dan voortaan maandelijks van deze persoon zijn bankrekening moet komen. Ook kunnen jullie besluiten het huis te verkopen omdat geen van beide de woning kan betalen. Ook dan kunnen er grote financiële gevolgen zijn. Wordt het huis wel verkocht? Zo niet dan moet de maandelijkse hypotheeklasten gewoon worden doorbetaald. Is de opbrengst van de woning lager dan het hypotheekbedrag, dan heb je te maken met een schuld. Een schuld die bij gemeenschap van goederen wel voor de helft terugbetaald moet worden. moet worden. Wordt de woning voor meer verkocht, dan is het prettig, de winst kan dan verdeeld worden.

4. Maken van allerlei afspraken met je ex-partner

De bankrekeningen, levensverzekeringen, gezamenlijke schulden en de inboedel moet verdeeld worden. Wie krijgt welke spullen? Wie krijgt de auto en hoeveel krijgt de ander ter compensatie van zijn helft van de auto. Hoe gaat het ouderschapsplan eruit zien. Wie gaat waar wonen en wie blijft er al dan niet tijdelijk in de woning wonen. Bij een ontbinden van een huwelijk met huwelijkse voorwaarden ben jij voor de helft verantwoordelijke en voor de helft eigenaar van alles. Bij een ontbinding van een huwelijk op huwelijkse voorwaarden is dat anders. Wat er vooraf is afgesproken moet worden nageleefd. Alle afspraken die je met je ex maakt dienen te worden vermeld in het ouderschapsconvenant. Als de rechter je huwelijk heeft ontbonden, dan zit je ook vast aan de afspraken die er in het convenant staan.

5. Afspraken over de alimentatie

Je moet afspraken maken over de kinderalimentatie en de partneralimentatie. Heb je kinderen dan dient er kinderalimentatie betaald te worden. De hoogte daarvan is afhankelijk van het inkomen en wie het meest voor de kinderen zorgt of waar de kinderen meest van hun tijd wonen. De kinderalimentatie verplichting loop door tot de leeftijd van achttien jaar. Daarnaast kan het zijn dat er partneralimentatie betaald (of ontvangen) moet worden. Ook na de scheiding hebben jij en je partner de verplichting om elkaar te onderhouden. De partner die het meest verdiend zal de ander mogelijk partneralimentatie moeten betalen. Bekijk en bereken wat de alimentatieverplichtingen van jou en je ex-partner zijn.

6. Gevolgen voor toeslagen bekijken

De belastingdienst is ook een instelling die een belangrijke invloed heeft op je financiën. De dag waarop één van de partners het huis heeft verlaten is een belangrijk ijkpunt voor de belastingen. Denk om alle aftrekposten, zoals van de hypotheek als je nog aan de woning blijft meebetalen. Denk er ook aan dat partneralimentatie aftrekbaar is van de belasting. Naar wie gaat de kinderbijslag voor de zorg van de kinderen? Maar ook voor je toekomst biedt de belastingdienst mogelijkheden. Als je een woning gaat huren kom je wellicht in aanmerking voor huurtoeslag, door je lage inkomen voor zorgtoeslag of kom je nu wel in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Bereken goed door wat je moet betalen en waar je mogelijk recht op hebt.

7. Regelen van het recht op pensioen

Als er pensioen is opgebouwd tijdens het huwelijk, dan hebben beide partners bij een huwelijk op huwelijkse voorwaarden recht op de helft. Na de scheiding dien je hiervan melding te maken bij het pensioenfonds. Er wordt dan geregeld dat beide partners een deel van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen krijgt.

8. Opheffen van rekeningen en verzekeringen

Ook heb je te maken gedeelde financiële verplichtingen. Als er nog geld op de bankrekening staat, dan zal dit verdeeld moeten worden. Maar ook als er schulden zijn, dan krijg jij de helft van de schuld op je, ook al is deze schuld door toedoen van je ex tijdens het huwelijk ontstaan. Bij de scheiding zal alles verdeeld moeten worden. Maar ook de verzekeringen moeten worden omgezet. Stonden deze op jullie beide naam, dan zullen deze nu door jullie zelf afgesloten moeten worden. Verzekeringen zullen moeten worden stopgezet of op naar van jou of je ex-partner gezet moeten worden.

Zorg voor een zorgvuldige afhandeling van je echtscheiding

Na het besluit te gaan scheiden zul je veel moeten regelen. Om een nieuwe frisse start te maken is het belangrijk dat je dit zorgvuldig ter hand neemt. Niemand zit te wachten op onverwachte financiële tegenslag als je net je leven weer in goede banen wilt leiden. Zorg dat je een goede begroting maakt van de situatie na je scheiding en zorg dan je je zaakjes op orde hebt. Laat je door een mediator, scheidingsbemiddelaar of een scheidingsadvocaat bijstaan om ervoor te zorgen dat je echtscheiding goed en zorgvuldig wordt afgehandeld.

Waarde: 5.0. van 1.
Even wachten…