Advertentie

Hoe moet je nu de alimentatie berekenen als je wilt gaan scheiden? Het berekenen van de alimentatie is geen eenvoudige zaak. Het handigst is om het alimentatie berekenen en alles wat daarbij komt kijken door een ander te laten doen.

Advertentie

Er komt veel bij kijken om de alimentatie verplichting goed te kunnen berekenen. Als je gaat scheiden dan blijf je een onderhoudsplicht naar elkaar toe houden. De ex met geen of weinig inkomen heeft naar alle waarschijnlijkheid recht op alimentatiebetalingen.

alimentatie informatie

Alimentatie kan voor de ex zelf zijn, dit heet dan partner alimentatie. Of de alimentatie kan zijn voor de kinderen, die heet dan kinderalimentatie. De verzorgende ouder krijgt dan geld voor het onderhouden en opvoeden van de kinderen. Maar hoe de alimentatie verplichting te berekenen? Betalen is nooit aangenaam maar als er dan ook niet betaald moet worden aan de ex die je toch al kan schieten dan wordt het nog moeilijker. Het is dan ook belangrijk om het alimentatie  berekenen goed te laten doen zodat allebei de ex-partners er wel mee eens moeten zijn. Bij het alimentatie berekenen wordt er gekeken naar de behoefte van degenen die geld krijgen en naar de draagkracht van degene die moet betalen.

Advertentie

De behoefte aan alimentatie berekenen voor de kinderen

Bij het berekenen van de alimentatie voor de kinderen wordt er gebruik gemaakt van de Tremanormen. Er wordt dan als eerste gekeken naar de kinderbijslagpunten en elk kind. Dit aantal punten is afhankelijk van de leeftijd en het aantal kinderen. Als de puntenberekening voor de kinderen is afgerond en alle punten bij elkaar zijn genomen kan er bepaald worden wat de behoefte aan kinderalimentatie is. De netto inkomsten van het gezin van voor de scheiding wordt dan meegenomen bij het alimentatie berekenen. De kinderalimentatie gaat altijd voor de partneralimentatie.

De behoefte aan alimentatie berekenen voor de partner

Uitgangspunt bij het alimentatie berekenen van de financiële bijdrage voor de partner is dat er net zo veel te besteden is na de scheiding als voor de scheiding. Bij het berekenen worden de inkomens van beide partners meegenomen, hiervan worden vastgestelde kosten, de kosten voor het levensonderhoud van kinderen  en de bijstandsnorm afgetrokken om tot het partner alimentatie bedrag te komen. Het doel is dat de partners allebei nog evenveel overhouden. Degene die dan nog het meeste geld overhoudt moet de ander alimentatie betalen. Het is dan wel de bedoeling dat de alimentatieplichtige het financieel niet slechter krijgt dan degene die de partneralimentatie ontvangt.

alimentatie berekenen

Berekenen van de draagkracht om hoogte alimentatie te bepalen

ls het alimentatie bedrag is berekend dan moet er nog worden gekeken of degenen die de alimentatie moet gaan betalen het ook daadwerkelijk kan betalen. Heeft de alimentatieplichtige wel genoeg draagkracht? Het berekenen van de draagkracht gebeurt door te kijken hoeveel er overblijft als van het inkomen een aantal vastgestelde kosten worden afgetrokken. Dit heet dan de draagkrachtruimte. Bij het alimentatie berekenen neemt men zeventig procent van deze draagkrachtruimte. Als dit bedrag lager is dan de behoefte aan alimentatie dan wordt dit het alimentatiebedrag. Vergeet ook het alimentatie indexering percentage niet. Elke jaar moet het alimentatiebedrag worden verhoogd met het indexeringspercentage. Dit percentage verschilt per jaar. De verhoging gaat elk jaar op de eerste dag van het nieuwe jaar in.

Bij het berekenen van alimentatie wordt gekeken naar de behoefte en de draagkracht

Alimentatie berekenen betekent dat wordt gekeken naar de behoefte van degenen die geld zou moeten krijgen en naar de draagkracht van degene die zou moeten betalen. Hierbij is het uitgangspunt dat bij de berekening van de maandelijkse bijdrage voor de partner dat er net zo veel te besteden is na de scheiding als er was voor de scheiding. Worden de maandelijkse alimentatiebedragen niet overgemaakt door de alimentatieplichtige, dan kan het landelijk bureau inning onderhoudsbijdragen lbio worden ingeschakeld.

Waarde: 5.0. van 1.
Even wachten…