Advertentie

De nieuwe tremanorm indexatie 2018: hoe met het alimentatie indexering 2018 percentage het nieuwe alimentatie bedrag voor volgend jaar berekenen? Elk jaar worden de kosten van levensonderhoud duurder en worden lonen aangepast.

Advertentie

Uw alimentatiebedrag moet daarop aangepast worden, ook in 2018. Dit heet het alimentatie indexering 2018 percentage volgens de tremanorm. Ook voor volgend jaar is er een indexatie van de alimentatie die u kunt berekenen. Wat is het percentage voor volgend jaar?

alimentatie indexering en Indexatie berekenen

Elk jaar wordt het alimentatie indexering 2018 percentage aangepast. Elke jaar krijgt u door deze indexering dus een hoger bedrag aan alimentatie. Dat is natuurlijk prettig. Vergeet dus niet om het alimentatie tremanorm indexeringspercentage elk jaar te berekenen én aan uw ex te melden. De kans dat deze met de jaarlijkse indexatie rekening houdt is meestal niet al te groot. Elk jaar opnieuw stelt de Minister van Justitie het wettelijk indexering tremanorm percentage, de alimentatie indexatie voor volgend jaar, vast.

Advertentie

Berekenen alimentatie indexering 2018 tremanorm percentage

Indexering alimentatie bedrag? Jouw bedrag aan alimentatie stijgt elk jaar. De Minister stelt jaarlijkse het indexeringspercentage vast. Dit gaat in op het moment dat het indexering alimentatie percentage gepubliceerd wordt. Als de verhoging is vastgesteld, dan vindt je het percentage hieronder.

Het wettelijk indexeringspercentage van 2018 wordt in november 2017 vastgesteld. De alimentatie indexatie wordt gepubliceerd in de Staatscourant en de landelijke dagbladen als de indexatie voor het volgend jaar is vastgesteld. Voor volgend jaar is de verhoging bekend!

Het alimentatie indexering 2018 percentage is 1,5 %.

Wettelijke tremanorm alimentatie indexering 2018 percentage

De indexatie voor het volgend jaar is zowel van toepassing op de:

  • partneralimentatie,
  • kinderalimentatie.

Denk er wel om dat de berekening is gebaseerd op bruto alimentatiebedragen. Uw ex-partner moet het nieuwe bedrag per 1 januari van het nieuwe  jaar gaan betalen. Het indexering percentage alimentatie 2010 is vastgesteld op 2,3 procent. Het indexering percentage alimentatie 2011 is vastgesteld op 0,9 procent, voor 2012 op 1,3 procent en voor 2013 op 1,7 procent, voor 2014 op 0,9%, voor 2015 op 0,8%, voor 2016 op 1,3%, voor 2017 op 2,1%, voor 2018 op 1,5%. Het wettelijk indexering percentage alimentatie 2019 is nog niet vastgesteld.

Berekenen tremanorm alimentatie indexatie van 2018

Hoe berekent u nu het nieuwe alimentatiebedrag voor volgend jaar? Dit is niet zo lastig. Het nieuwe indexatiebedrag wordt uitgedrukt in een percentage wat het bedrag van de alimentatie moet worden verhoogd. Het berekenen gaat als volgt. Stel het indexering percentage alimentatie is vastgesteld op 1,2 procent. Neem dan uw alimentatie uitkering van het huidige jaar (wat dus al steeds verhoogd is met het alimentatie index percentage van de voorgaande jaren) en vermenigvuldig dit alimentatie bedrag met het indexpercentage.

Dus stel dat uw alimentatie bedrag 630 euro is, dan is het nieuwe alimentatie bedrag na indexering dus 630 + (630/100) x 1,2 = 637,56 euro. De berekening van de nieuwe alimentatie is dus:

  • oude alimentatie bedrag + (oude alimentatie bedrag / 100) x het indexering percentage alimentatie voor het nieuwe jaar.

Zo kunt u eenvoudig het nieuwe tremanorm alimentatie indexering bedrag voor het komende jaar, voor dit jaar dus de alimentatie indexering 2018, berekenen na de wettelijke indexatie. U kunt de alimentatie voor volgend jaar hiermee berekenen. In december moet u een aantal zaken in uw agenda zetten.

  1. De nieuwe alimentatie indexering 2018 berekenen aan de hand van de nieuwe tremanormen voor het komende jaar.
  2. Uw ex informeren dat per januari, in verband met de indexering, er een hoger bedrag aan alimentatie wordt verwacht.
  3. In januari controleren of het juiste nieuwe bedrag met het het nieuwe indexering percentage op de rekening staat.

Alimentatie index aanpassing niet vergeten met nieuwe percentage te berekenen

Wat nu als je ex de indexering verhoging, mogelijk al jaren, niet betaald? Denk erom dat je dit niet laat versloffen. Het betalen van alimentatie verjaart na vijf jaar. Dan hoeft er niet meer betaald te worden, mits… je binnen die vijf jaar een aanmaning hebt gestuurd. Dan vervalt deze vaste termijn en kun je ook hierna het indexeringsbedrag van al die jaren innen.

Waarde: 4.8. van 6.
Even wachten…