Advertentie

Wat zijn de gevolgen van ons scheiden en voor onze kinderen? Scheiding en kind zijn een slechte combinatie. Zorg dat u de gevolgen van de echtscheiding voor uw kind goed regelt. Kinderen bij scheiding? Regel het goed.

Advertentie

Scheiding waar kinderen bij betrokken zijn? De gevolgen van een scheiding voor kinderen zijn groot. Het voorbereiden van de gevolgen van de echtscheiding bij kinderen is erg belangrijk. Alle informatie over scheiden met kinderen.

kinderen bij scheiding

Kinderen bij scheiding: scheiding kan bij een kind veel emoties losmaken

Kinderen scheiden niet maar, of ze willen of niet, scheiden wel mee. En het scheiden van de ouders gaat kinderen niet in de koude kleren zitten. Het rotsvaste vertrouwen van kinderen  wordt bij een scheiding behoorlijk aan het schudden gebracht. Alles wat vertrouwd was lijkt te verdwijnen. De ouders waarvan ze nooit enige moment hebben getwijfeld dat ze altijd bij elkaar zouden wonen gaan er aparte levens op na houden. Maar dat niet alleen.

Advertentie

Alles kan veranderen in de toekomst. Wellicht moeten ze verhuizen, raken ze hun vertrouwde school en vriendjes kwijt, hun kamer. Maar ook de relatie met de ouders verandert. Kind en scheiding is een hele ongelukkige combinatie. Voor kinderen is een scheiding een heel ingrijpende verandering in hun leven. Scheiding en kind is iets wat goed overdacht moet worden. Een scheiding brengt voor kinderen veel onzekerheid met zich mee. Kinderen bij scheiding betekent dat u zorgvuldig te werk moet gaan.

Kinderen bij scheiding betekent voor en na de echtscheiding veel emoties

Ook de tijd voor de scheiding was geen pretje voor de kinderen. Veel ruzie en onenigheid in huis. Ouders die emotioneel te lijden hebben en hun de kinderen gewild en ongewild betrekken bij hun problemen. Kinderen kunnen zich ook erg schuldig voelen aan de scheiding en ook gevoelens van schuld hieraan ontwikkelen. Er moet bij een scheiding nadrukkelijk rekening worden gehouden met de gevolgen van de echtscheiding voor de kinderen. Scheiding en kind horen niet bij elkaar en kan voor meer problemen zorgen bij kinderen.

Geen keuze tussen ouders? Het is bij een scheiding belangrijk dat de ouders kinderen duidelijk maken dat ze geen partij hoeven te kiezen tussen de ouders.

Een scheiding is vaak een aanleiding dat kinderen problemen met hun gedrag gaan krijgen. Kinderen bij scheiding kan betekenen: gevoelens van angst, onzekerheid, schuld en het wegvallen van een basis van vertrouwen kunnen daar aanleiding toe geven.

Kinderen moeten bij een scheiden geen keuze hoeven te maken

Waar de kinderen na de scheiding ook wonen en door wie ze ook opgevoed worden het is voor de kinderen van groot belang dat hun duidelijk wordt gemaakt dat ze geen keuze tussen de ouders hoeven te maken. Het moet voor een kind klip en klaar zijn dat er absoluut geen keuze gemaakt hoeft te worden tussen de ouders bij een echtscheiding. Kinderen moeten van beide ouders kunnen blijven houden zonder gevoelens van schuld.

Een kind moet op geen enkel moment het gevoel krijgen partij te moeten kiezen. Een kind wil geen partij kiezen en voor de ontwikkeling van het kind moet dat ook vermeden worden. Ouders dienen tegenover de kinderen dan ook nooit negatief te doen of negatief te praten over de andere ouder, hoe verleidelijk dat ook is. Kinderen bij scheiding betekent niet dat zij ook scheiden.

Scheiding en kind betekent na het scheiden extra steun en aandacht

Kinderen hebben tijdens de scheiding begeleiding, steun en begrip nodig. De mensen in hun omgeving moet dat weten. De meester of juf op school hebben vele ervaring met scheiding en kind en kunnen daarbij een belangrijke rol vervullen, en hebben vaak ook ervaring met het begeleiden van kinderen van net gescheiden ouders. Kinderen hebben veel uitleg nodig. De ouders spelen een belangrijke rol en moeten, ondanks de emotionele problemen die ze zelf hebben, alle tijd een aandacht voor hun kinderen hebben tijdens de echtscheiding. Eerlijkheid staat hierbij voorop.

Ook moeten ouders proberen om voor de kinderen zo snel mogelijk structuur in hun leven te brengen. Zeker als er verhuist moet worden en kinderen hun vertrouwde omgeving verliezen moet een kind kunnen rekenen op extra aandacht van de ouders na een scheiding.

Er moet alle aandacht zijn voor de gevolgen bij kinderen bij een echtscheiding

Scheiding en kind is een ongelukkige combinatie waar veel aandacht en begeleiding naar uit moet gaan, voor, tijdens en na de scheiding. Verlies de kinderen niet uit het oog bij alle woede en frustratie die een echtscheiding met zicht mee kan brengen. Kinderen bij scheiding betrokken, weer dan extra zorgvuldig bij het afwikkelen van de scheiding. Laat hun welzijn voorop staan bij alle keuzes.

Waarde: 5.0. van 1.
Even wachten…