Advertentie

Hoe kan bemiddeling je helpen bij je echtscheiding?  Behalve dat je de toppen van je emoties meemaakt, moet er ook nog eens ontzettend veel samen geregeld en afgesproken worden met je ex. Mediation is methode waarbij mediator helpt bij het scheiden.

Advertentie

Scheiden is geen makkelijk klusje. Het is niet eenvoudig om in een echtscheiding situatie alles zelf te doen en te regelen. Niet alleen begeef je je op onbekend terrein, maar de beslissingen bepalen ook voor de komende jaren je leven. Mediation kan hierbij helpen.

mediation

De persoon die de mediation doet heet een mediator en is een onafhankelijk persoon die bemiddelt en zorgt dat jullie er samen uitkomen. Bij mediation is een mediator meer een bemiddelaar die ervoor zorgt dat jullie in gesprek blijven en ook gezamenlijke besluiten nemen. Deze manier van uit elkaar gaan bespaart kosten en zorgt ervoor dat jullie je ook allebei aan de afspraken gaan houden.

Advertentie

Een mediator is wat anders dan een echtscheidingsadvocaat. Bij een mediationtraject draait het om het gezamenlijk maken van afspraken zodat jullie je allebei in het eindresultaat kunnen vinden. Bij mediation ga je in goed overleg uit elkaar.

Verschil tussen mediation en een advocaat bij regelen echtscheiding

Om je scheiding te regelen kun je kiezen uit twee methoden:

 • via mediation
 • via de advocaat.

Via het mediationtraject wordt er door de mediator bemiddeld tot jullie er beide uit zijn. Bij een advocaat gaat het alleen om jou. Je advocaat gaat niet om de tafel met je aanstaande ex, maar probeert via de rechter zoveel mogelijk van je wensen gerealiseerd te krijgen. Dat is wezenlijk anders dan een mediationtraject en bijna altijd ook duurder. Bij mediation probeer je samen te scheiden, met een advocaat probeer je zoveel mogelijk zelf binnen te slepen.

Bij de mediationmethode ligt de nadruk erop zal om ervoor te zorgen dat:

 • je samen kan blijven overleggen,
 • de communicatie op gang blijft,
 • de slechte onderlinge verhouding geen blokkade wordt.

Er tijdens de gesprekken een situatie is die het mogelijk maakt om samen afspraken te maken over de toekomst. Bij een echtscheidingsadvocaat is dat niet van belang. Die zal zaken van je ex-partner voor de rechtbank eisen, vaak hoe meer hoe beter.

Mediation is gebaseerd op de wil om er samen uit te komen. Het mediation proces verloopt soepeler en is goedkoper dan rechtbank procedures met dure advocaten.

Neemt niet weg dat je ook bij mediation een advocaat nodig hebt. Dit is echter alleen nodig om je echtscheiding voor de rechter uitgesproken te krijgen. Alleen advocaten mogen je bij de rechtbank vertegenwoordigen. Ben je er met de mediator uitgekomen, dan zal je scheiding bij de rechter een hamerstuk zijn.

Voordelen van mediation bij de scheiding

Het grote voordeel van mediation is dat ondanks dat de verhoudingen tussen de partners ernstig verstoord zijn de communicatie toch op gang blijft en dat er een gezamenlijk besluit wordt genomen. Zeker wanneer er kinderen bij de scheiding betrokken zijn, heeft mediation het voordeel dat de ouders met elkaar in gesprek kunnen blijven en elkaar niet de tent uit vechten. Een vechtscheiding gaat bijna altijd ten koste van de kinderen.

Jullie komen er niet meer uit. Elke poging tot een gesprek tussen jou en je ex leidt tot verwijten en ruzie. Een mediator kan dan veel stress, ergernis en ook geld besparen door ervoor te zorgen dat je samen in gesprek komt en tot werkbare oplossingen komt.

Na de mediationgesprekken zullen jullie nog door één deur kunnen, wat niet valt te zeggen na rechtelijke procedures waarbij je als kemphanen tegenover elkaar hebt gestaan. Er zal dan uiteindelijk altijd een verliezer en een winnaar zijn.

Belangrijk voordeel zijn de te maken kosten

Een ander voordeel van de medationprocedure zijn de kosten. Geld speelt bij een echtscheiding een belangrijke rol:

Niet alleen omdat het geld eerlijk verdeeld moet worden, maar vooral ook dat na de scheiding voor beiden meestal aanmerkelijk minder geld te besteden is.

Immers er moet van één huishouding overgeschakeld worden naar twee huishoudens. De uurtarieven bij zowel advocaten als bij mediators zijn niet bepaald goedkoop. Alleen bij mediationbemiddeling ben je er sneller uit. Er zijn geen langdurige juridische procedures nodig bij de mediationmethode, wat aanmerkelijk in de kosten kan schelen. Mediators staan ingeschreven in het kwaliteitsregister MfN.

Wat heb je aan mediation als je wilt gaan scheiden

Mediation betekent dat een geschil opgelost wordt door de partijen zelf, onder leiding van een onafhankelijke derde. Deze onafhankelijke derde, de mediator, zorgt er in principe voor dat je hele scheiding geregeld wordt. Belangrijk punt is natuurlijk het gezamenlijk ouderschapsplan na de scheiding, met de afspraken over de omgang en eventueel co-ouderschap. Maar ook de geld zaken waaronder de alimentatie en de voorlopige voorzieningen en de verdeling van de boedel. Het is de bedoeling dat jij er met je ex-partner toch uitkomt ondanks al je:

 • emoties,
 • verwijten,
 • frustraties,
 • ergernis.

Het doel is om afspraken te maken die allebei jullie instemming hebben.Alles komt aan bod wat nodig is om af te spreken bij een scheiding.

De belangrijkste zaken moeten worden besproken en afgesproken

Ouderschapsplan

Deze scheidingsbemiddelaar zal er voor zorgen dat de belangrijkste onderwerpen worden besproken en afspraken over worden gemaakt. Voorop staat hierbij de omgangsregeling voor de kinderen, wat onderdeel is van het ouderschapsplan. Een ouderschapsplan wat door allebei de ouders gedragen wordt, heeft de meeste kans dat dit ook wordt uitgevoerd. Voor de kinderen is dat heel prettig.

Financiën

Daarnaast spelen de financiën bij de bemiddeling een belangrijke rol. Ook hier moeten afspraken over worden gemaakt en vastgelegd:

 • de partneralimentatie en kinderalimentatie,
 • de verdeling van het pensioen,
 • het verdelen van de bankrekeningen en de schulden.

Geld is een onderdeel van de scheiding wat goed in de gaten gehouden moet worden. Wees hierin zorgvuldig en laat de geldzaken niet op zijn beloop. Hypotheekverstrekkers en banken zijn vaak onverbiddelijk bij schulden.

Woning

Ook moeten er afspraken worden gemaakt over de woning, hypotheek, uitkopen van de partner en de verdeling van alle bezittingen. Hier moeten allemaal beslissingen over worden gemaakt en duurzaam geregeld worden. Alle afspraken moeten worden vastgelegd in een convenant. Gemiddeld zal het hele bemiddelingstraject drie tot vijf gesprekken in beslag nemen.

Mediation bij echtscheiding. Hoe scheiden met hulp van mediaton?

Om je scheiding te regelen kun je kiezen uit mediation of met een advocaat. Via mediation wordt er door de mediator bemiddeld tot jullie er beide uit zijn. Mediation betekent dat een geschil opgelost wordt door de partijen zelf, onder leiding van een mediator. Een mediator zorgt er voor dat na de mediation je scheiding geregeld is.

Mediation wordt ook wel echtscheidingsbemiddeling genoemd

Bij een mediationtraject wordt speciaal aandacht besteed aan het verbeteren van de communicatie. Zodat ook na de scheiding de bij de mediationgesprekken samen overeengekomen afspraken nagekomen blijven worden.

Bij de mediationgesprekken is het de bedoeling om, naar omstandigheden, in harmonie de scheiding in zijn totaliteit af te ronden. Maar de gesprekken dienen ook als basis om ervoor te zorgen dat alle afspraken in de toekomst ook worden nagekomen.

Een scheidingstraject begint met het maken van deze afspraken via bemiddeling en vastleggen in een ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant. Als hier overeenstemming over is dan is de scheiding informeel rond. Het formele deel bestaat eruit dat een verzoekschrift tot ontbinding van het huwelijk wordt ingediend bij de rechtbank en de rechter daar over besluit. Als laatste dient de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie plaats te vinden.

Waarde: 5.0. van 1.
Even wachten…